Plus 2 Achievers March 2020 Board Exam

Toppers with Full A+

Maneesha Krishna (Bio- Science) – 98.4%
Anjana Krishna Sajith (Computer Science) – 98.1%
Meghna Viswadhar (Commerce) – 97.1%

Other Full A+ Achievers

Ashwin P – 97.1%
Sreeranj S – 97.2%
Sree Krishna C – 94.4%
Aiswarya Pradeep – 95.2%
Amogha P – 96.4%
Ancy S John – 98%
Ancilin James – 97.3%
Ansha A – 97%
Athulya Jayan – 98.3%
Lakshmi S – 96.8%
Nisa Shirin N – 97%
V Vijayalekshmi – 97.4%

Class 10 Full A+ Achievers March 2020 Board Exam

Abel Abraham Sunish
Abraham Jayakumar
Advaitha
Afzal
Ansha Nazreen
Aravind
Arunima K Jyothish
Asif Rahman
Aswathy
Cleeto James
Devi
Gouri
Harinandan
Janani
Jathin Raj
Kanishka
Lakshmi
Neeraj Krishnan
Nikhil
NivinRoy
Rohini
Sidharth
Soumi
Sreedeep Valsan
Swetha
Vishnu
Vishnu Priya
Vishnun Menon
Ziya

USS Scholarship Achievers 2019 - 2020

SREE LAKSHMI P (Gifted student)
Allen Thomas Sunish
Sreehari S
Navaneeth P V
Sanjana Ajay
Sreelakshmi N P

LSS Scholarship Achievers 2019 – 2020

Ananya R
Gadha K S
Joshual M Jojo
Madhav Sankar K S
Naifa N
Namadev
Rohan S
Rikhil P
Sadhika J
Shan S Rithvik
Vaishnav S

SANSKRIT Scholarship Achievers 2019 – 2020

Fathima P P
Joel Reejo
Neha R Unni